Me ndihmë dhe leje të Zotit / Kjo gjyshe nga Drenica e Kosovës ndihmon gratë të mbesin shtatzëne me metodën e saj

Me ndihmë dhe leje të Zotit / Kjo gjyshe nga Drenica e Kosovës ndihmon gratë të mbesin shtatzëne me metodën e saj

Halime Krasniqi, një grua e 91-vjeçares nga Drenica e Kosovës, ka qenë në praktikimin e zanatit të trashëguar nga ajo e saj, duke qenë gruaja e gruas të “lërë SHTAT.ZENE” që është në familje 14 vjeç.

E ëma e saj e ka mësuar atë art që në vitin 8, por Halime ka filluar të praktikojë më vonë. Gratë shqiptare nga të gjitha trojet shqiptare dhe madje edhe të huajt vizi tojnë nënën Halimja për ndihmë.

Ajo nuk ka kryer asnjëherë aborte, përveç rasteve kur fëmijët vde sin përpara se të lindin. Gjatë kohës së lu ftës, ajo ka shumë gjëra për të sjellë në jetë fëmijë.