Fabrika Gjermane “MUNDA” po kërkon punëtore pasi u fut në Kosovë, ja ku mund të aplikohet…

Fabrika Gjermane “MUNDA” po kërkon punëtore pasi u fut në Kosovë, ja ku mund të aplikohet…

Edhe pak ka mbetur deri në hapjen e fabrikës “MUNDA” në Kosovë, që do të prodh ojë nga Kosova për sektorin gjerman auto mjeteve, njofton Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare.

Po afrohet hapja e fabrikës së MUNDA-s, që do të prodhojë nga Kosova për sektorin gjerman të auto mjeteve Prodhuesi gjerman MUNDA është anëtari më i ri i Odës Ekon omike Gjermano-Kosovare.

Pas më shumë se dy vjet ësh nga kontakti i parë me Kosovën, nëpërmjet Odës Ekonomike Gjermano-Kosovare, gjithçka po shkon në drejtim të duhur për hapjen e një prej investimeve më të mëdha gjermane në Kosovë, në sektorin e prodhimit, thuh et në njoftimin e OEGJK-së.

MUNDA joint-venture e kompa nive Aunde dhe Mentor, do të prodhojë pjesë sistemet e ndriçimit të tekstilit për industrinë e auto mobilave. Prodhimi pritet të hapet në vitin 2024.

Gjermania vazhdon të mbetet invest itori më i madh në Kosovë, me rreth 587 milion Euro investime të huaja direkte nga Gjer mania në Kosovë, vetëm për periudhën Janar 2018 – Prill 2023.

MUNDA është në kërkim të punë torëve, linqet për të cilat pozita mund t’i gjeni si më poshtë:

https://kosovajob.com/…/employee-quality-assurance-mwd…%20https://kosovajob.com/munda/launch-manager-mwd

https://kosovajob.com/munda/launch-manager-mwd